ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಸಂಗ ೧: ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ೨೦೦೧ರಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡಿನ ಹೆಲ್ಸಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಲಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮುಂಚಿನ ದಿನವಷ್ಟೇ ಮಿಕ್ಕೋ ಜಿಂಗರ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ. ಫಿನ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ‘ನೈ ಟಿಡ್’ ಎಂಬ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿದ್ದನಾತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು...

JITENDRA ARYA: EXPOSING PEOPLE DIGITALLY

The retrospect show of representative photographs by and about Jitendra Arya’s (1931-2011) at NGMA (Bengaluru, till 21st August 2018) is, first of all, about the historical alterations in the cultural sights that India as a nation began to evoke since 1950s. Arya...

ARTICLE- NIGHTIE

Nightie came into practice among Indian woman in 1980s and was worn day in and day out, by middle class woman, in the beginning. It was to have free movements, to be worn in the night, for sleep. However the nightie surpassed the sleep and was worn for household work,...

A Reservoir full of Dam(n) Pleasure

A Reservoir full of Dam(n) Pleasure

Manchinabele dam or reservoir or however you address it, is located just thirty kilometers away from Bengaluru. This distance-measure is to be done in terms of time and not distance, owing to an everlasting stampede called traffic, specific to this city.

Readymade Answers to Eternal Artistic Quests

Readymade Answers to Eternal Artistic Quests

Two important questions about art history’s relation to art education are: "when is a work of art complete?" and "how did an artwork get entangled within a single framework?" The former is a philosophical quest, unanswerable, similar to the questions of life, life...

ARTICLE: To Draw is to Articulate, Not Yield!

ARTICLE: To Draw is to Articulate, Not Yield!

To draw is a verb, more than a noun, in the visual cultural representation of India. Despite the historic uncertainties of its origin in the Indian art context, its relevance with political independence is deeply etched. The new nation’s political will was to act (as...

ART Historian, author

H. A. Anil Kumar

H.A. Anil Kumar is an art educationist, art historian, critic, curator, story teller & graphic novelist, teaching and writing on Indian contemporary visual art and films since 1992. He has written, edited and co-authored books, papers and art columns, radio and television talks for both academic and popular publications and radio/television telecasts, in two languages (English and Kannada) since last three decades.

He is also a story teller and his one line quotes and stories can be read in Instagram @ ‘haanilkumar’.

By H.A Anil kumar | ಎಚ್.ಎ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನುವಾದಿತ

ನೋಡುವ ಬಗೆ

ಮೂಲ ಕೃತಿ: ಜಾನ್ ಬರ್ಜರ್| Ways of Seeing

Kannada Translation of John Berger’s ‘Ways of Seeing’. John Berger’s 1972 television series and the book based on the series revolutionized how we view images, accusing high art of complicity in social, economic and gender inequality. It also challenged what Berger saw as the undemocratic culture of museums and galleries.

Other Books

Shantiniketan

Travelogue and a autobiography

Book 2

Varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes. Varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

Noduva Bage

Kannada Translation of John Berger’s ‘Ways of Seeing’.

To Infinity

 

{

SCIENCE IS THE ART OF LEGITIMISING LOGIC AND REASONING ABILITY OF EXPRESSION WHILE ART IS SCIENCE OF CONTESTING THOSE TWO!

{

A LONG CHERISHED DREAM INDICATES THAT YOU HAVE BEEN INEFFICIENT, LAZY, LETHARGIC  ALL ALONG; & MORE THAN ANYTHING ELSE, UNABLE TO ACHIEVE IT, YET, BECAUSE OF YOUR SLUMBER!

– H A ANIL KUMAR

{

IF MEDICINE CURES, ART HEALS; THAT’S WHY THE WRITINGS OF DOCTORS ARE EASILY DECIPHERABLE THAN THAT OF THE ARTISTS.

 

– H A ANIL KUMAR

Schedule an Event

Contact Agent

Contact Author