ಏಕಾಂಗಿ ಕಲಾ ಮಾದರಿ ಕಲಾವಿದ ಯೂಸುಫ್ ಅರಕ್ಕಲ್

-ಎಚ್.ಎ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ೧೯೮೦ ಹಾಗೂ ೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣ ಕೆಯಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಿದ್ದರು. ಯೂಸುಫ್ ಅರಕ್ಕಲ್ ಅಂತಹ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕಲಾ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ, ಕಲಾಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ...

ಜೆ.ಎಸ್. ಖಂಡೇರಾವ್: ಚಿತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಹ್ಲಾದಕರ ನಿರೂಪಕ

-ಎಚ್. ಎ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಕರು ಗಂಭೀರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕಲಾವಿದರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಭ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಅಪರೂಪ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ...